V roce 2014 vznikl Pražský vzdělávací institut.

Tato organizace je součástí Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9. Jejím posláním je vzdělávání pracovníků v sociálních službách, zdravotníků, sociálních pracovníků a dalších pracovníků v pomáhajících profesích.

Zázemí PVI je v Praze 9, na Střížkově, v budově Hejnická 538/30. Vzdělávací centrum má komfortní zázemí, kuchyňku a terasu.

 

 

 

Již brzy zde najdete kalendář akcí.

Kurzy které nyní v PVI probíhají:

Kurz pro pracovníky v sociálních službách - rekvalifikační kurz

Kurzy komunikace - pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální pracovníky

Kurzy individuální plánování

Kurzy pro pracovníky v terénních službách

 

Organizace které zde také kurzy pořádají:

 

o. s. Acorus

APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Národní vzdělávací agentura

Kontakt: Bc. Jana Mazurová - tel. 286019661, mazurova@ssspraha9.cz